۱ مطلب با موضوع «تاریخی :: کتاب تاریخی :: تاریخ معاصر ایران» ثبت شده است

۰

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

 تاریخ معاصر ایران

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول
نمایش در اندازه اصلی

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

نویسنده: احمد کسروی
کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های کسروی ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است. این کتاب توسط ایوان سیگل به انگلیسی نیز ترجمه شده است.
کسروی پوشینه (جلد) نخست این کتاب را به نام «تاریخ هیجده سالهٔ آذربایجان» نوشته و پس از چاپ و نشر پوشینه دوم آن را به نام «تاریخ مشروطهٔ ایران» انتشار داد. او نوشتن این تاریخ را نخست از ماهنامه‌ای به نام پیمان آغاز کرد.