۵ مطلب با موضوع «تاریخی :: کتاب تاریخی» ثبت شده است

۰

منحنی قدرت در تاریخ ایران

 تاریخ ایران پس از اسلام

 

            منحنی قدرت در تاریخ ایران 

منحنی قدرت در تاریخ ایران

نویسنده: عزیزالله کاسب
در نگرش اخلاق‌مدارانه به قدرت، قدرت خود فی‌نفسه شأنی ندارد و اقبال به آن زمانی موجه است که از خود فرا برود و موجب اقامه ارزشی متعالی شود.
در این نگره، کسب قدرت آن گاه ناموجه است که ارزشی نادیده گرفته شود. سیره علوی نماد بارز روی خوش نشان دادن به قدرت برای فضیلت است و مطابق چنین انگیزه‌‌ای، قدرت بسیار مطلوب است، اما ارزش آن، وقتی به باطل بینجامد، از کفش پاره و پافرسوده نیز کمتر است.
برخی از صاحبان قدرت که ارزش‌ها را فرو نهادند و قدرت را فرا گرفتند، عالمانه عامدانه نکردند، بلکه ندانسته نخواسته چنین کردند. اینان می‌پنداشتند حفظ قدرت مهم است و چندان دغدغه حفظ قدرت را داشتند که مجال حفظ ارزش‌ها را نیافتند. پس ترجیح ارزش بر قدرت بدون فهم تعارض میان این دو ممکن نیست.
به دیگر سخن، تا هنگامی که صاحبان قدرت ندانند که ممکن است در تعارض میان حفظ قدرت و حفظ ارزش‌ها قرار بگیرند، نمی توانند ارزش‌ها را بر قدرت ترجیح دهند. ترجیح ارزش بر قدرت، مولود درک هنگامه‌ای است که میان این دو تعارض است. پس از دانستن امکان تعارض میان حفظ قدرت و حفظ ارزش‌ها، مشکل انتخاب پیش می‌آید....

حق تکثیر: ناشر:مولف-1368
 
دریافت
عنوان: منحنی قدرت در تاریخ ایران
حجم: 27.2 مگابایت

۰

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

 تاریخ معاصر ایران

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول
نمایش در اندازه اصلی

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

نویسنده: احمد کسروی
کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های کسروی ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است. این کتاب توسط ایوان سیگل به انگلیسی نیز ترجمه شده است.
کسروی پوشینه (جلد) نخست این کتاب را به نام «تاریخ هیجده سالهٔ آذربایجان» نوشته و پس از چاپ و نشر پوشینه دوم آن را به نام «تاریخ مشروطهٔ ایران» انتشار داد. او نوشتن این تاریخ را نخست از ماهنامه‌ای به نام پیمان آغاز کرد.