۱ مطلب با موضوع «تاریخی :: مناسبتها در ایران و جهان» ثبت شده است

۰

15 اکتبر؛ روز جهانی عصای سفید

 مناسبتها در ایران و جهانروز نابینایان,روز جهانی عصای سفید, 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید

15 اکتبر؛ روز بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید

 

15 اکتبر؛ روز جهانی عصای سفید

بسیاری از نابینایی ها قابل پیش گیری هستند؛ زیرا نابینایی و کم بینایی، یا ارثی است یا غیرارثی که هر کدام، پیش گیری و درمان مخصوص به خود را دارد.

نامگذاری روز جهانی عصای سفید
 پانزدهم اکتبر، به عنوان روز بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، نامگذاری شده است.